maanantai 23. toukokuuta 2011

Tallenne 20.5. koulujen IT-tuen järjestämisen haasteet -webinaarista verkossa

Viime perjantaina pidetyn koulujen IT-tuen järjestämisen haasteisiin keskittyneen webinaarin tallenne on nyt katsottavissa verkossa osoitteessa http://connect.ilonait.fi/p94823949/.

Perushypoteesi oli lyhyesti se, että koulujen tietotekninen tuki järjestetään yleensä käyttäen esikuvana yleistä portaittaista tukimallia, jossa lähituki hoitaa kaiken minkä osaa ja ne, jotka eivät hoidu paikan päällä, vastuutetaan organisaatiossa "ylemmäs" oikealle kohderyhmälle. Kun opettajien työrytmi on toisenlainen kuin muilla, syntyy ongelma: opettaja ei saa tukea silloin kun tarvitsee (heti / välitunnilla). Tarkoitus oli pohtia sitä, onko tästä pääsyä ulos.

Webinaarin jälkeenkään en osaa sanoa onko kyseessä todellinen ongelma vai tehtiinkö tikusta asiaa. Minusta vaikuttaa siltä että ongelma on olemassa mutta alamme vasta hahmottaa sitä mitä kaikkea se voisi tarkoittaa ja mitkä seuraamukset ovat.

Webinaarin aikana huomattiin muutamia asioita

* Tukipalvelun tuottajan näkökulmasta on ongelmallista, että suuri osa tukitapauksista jää auki odottamaan vikailmoituksen tehneeltä opettajalta saatavaa lisätietoa. Näiden osuus on esimerkiksi Opinsysillä noin puolet kaikista auki olevista tukitapauksista.

* Tiedonkulun ongelmat: tiedon saaminen alkuperäiselle tukipyynnön tekijältä/tekijälle on hankalaa. Tästä seuraa että tuki on hidasta ja että ei saada koskaan tietää onko ongelma vielä olemassa, onko se korjaantunut vai onko siihen vain alistuttu.

* Opettaja ei voi aina tietää, mistä hänen kokemansa aiheutuu: käyttöjärjestelmästä vai sovellusohjelmasta, saati sitten kenen vastuulla esimerkiksi verkosta ajettava sovellus on. Moisen tietäminen ei edes kuulu opettajan työhön.

* Monessa kunnassa koulujen TVT:n tukeminen on jaoteltu opettajien TVT-osaamisen tukemiseen ja varsinaiseen tietotekniikan ongelmien tukipalveluihin. Jako ei välttämättä aina toimi.

* Onko jokin laite tietotekninen laite vai AV-laite? Asialla on merkitystä koska opettajien työehtosopimukseen on kirjattu korvaukset näistä kahdesta eri ryhmästä. Mikä on esimerkiksi dokumenttikameran oikea ryhmä? Paikoin jaottelu on jo todettu toimimattomaksi ja sama henkilö/tiimi hoitaa koko kentän.

Viimeisimpänä vaan ei vähäisimpänä: huomasimme, että kaikkialla tuki on rakennettu ajatellen opettajan tarpeita. Perusoletus on siis se, että tietotekniikkaa käytetään opetuksen tai oppimisen apuvälineenä opettajan ehdoilla.

Historian valossa tämä on ymmärrettävää. Kun tilanne on kuitenkin se, että oppilaiden tietotekniikan käyttömäärä ylittää määrällisesti monin verroin opettajien käyttömäärän, miksi oppilaiden käyttöä ei tuettaisi? Missään ei webinaarin osallistujien tietämyksen mukaan vielä tueta suoraan oppilaiden TVT:n käyttöä.

Muutamia omia irtoajatuksiani asiasta:

* Se, että tämän päivän oppilaat ovat diginatiiveja ei tarkoita sitä, etteikö heillä olisi ratkaisemista vaativia ongelmia.

* Oppilaiden koulun ulkopuolella opitut TVT-taidot vaihtelevat todella paljon. Vaihteluväli ulottuu palvelimen järjestelmänvalvojaksi valmiista osaajasta miltei täydelliseen ummikkoon.

* Oppilaan saama tuki ei saisi riippua siitä, mikä hänen opettajansa TVT-osaamisen tai -kiinnostuksen taso tai suuntautuneisuus.

Kiitoksia webinaariin osallistuneille! Keskustelu jatkukoon - antakaapa tulla kommentteja.

2 kommenttia:

Unknown kirjoitti...

Kiitos! Täysin oikeansuuntaista yritystä jäsentää ongelmaa, jonka ratkaisuyritys auttaa ja paljastaa näkemään koulujärjestelmämme olennaisen puutteen. Lasse

Jarmo Tanskanen kirjoitti...

Tässähän vain todetaan, että tilanne on tämä. Näinhän se on. Eikö webinaari löytänyt mitään ratkaisuvaihtoehtoja?

Parempi tukipalvelu maksaa ja lienee mahdotonta järjestää esim. auttavaa puhelinta, josta saisi heti avun?