torstai 12. toukokuuta 2011

Webinaari 20.5. - koulun IT-tuen järjestämisen haasteet

Järjestämme 20.05. kello 14:00 - 15:30 verkkoseminaarin eli webinaarin koulujen ja oppilaitoksen tietotekniikan tuen järjestämisen haasteista. Seminaari järjestetään Avoimet verkostot oppimiseen-hankkeen Connect-ohjelmistolla. Tarvitset (mielellään kiinteällä) yhteydellä Internetiin kytketyn tietokoneen, jossa on flash-lisäosalla terästetty selainohjelma. Webinaariin pääsee tulemalla osoitteeseen http://connect.ilonait.fi/avo

Taustaa:

Tietotekniikan käytön tuen järjestämisessä on käytössä tavallisimmin portaittainen malli. Ajatus on se, että käyttäjää lähellä on perustuki. Jos lähituki ei pysty ratkaisemaan ongelmaa, tukipyyntö nostetaan portaittaisessa tukiorganisaatiossa yhä ylemmälle tasolle.

Mallin taustalla on ajatus siitä, että ylempi taso joko suuremmalla asiantuntemuksellaan kykenee ratkaisemaan ongelman tai hankkimaan siihen vastauksen esimerkiksi kysymällä ohjelmistotoimittajalta.

Aivan viime aikoina on alettu ymmärtää, että malli ei välttämättä ole ongelmaton. Opettajan työn kannalta on olennaista, että hän saa vastauksen ongelmaansa nopeasti. Yhteydenpito tukeen on mahdollista väli- tai hyppytuntien aikana. Välitunnit ovat kaikkialla Suomessa melko samaan aikaan. Tästä seuraa se, että erityisesti portaittaisen tukijärjestelmän “ylemmät” tasot saavat tai heidän pitäisi pystyä tarjoamaan tukea välitunteihin ajoittuvina “purskeina”. Ongelma on se, että purskeiden hoitamiseksi pitäisi olla iso, provosoiden sanoen lähes rajaton, määrä tukihenkilöresursseja.

Asian nosti esiin Opinsys Oy:n toimitusjohtaja Jouni Lintu. Alustavat kyselyt ovat paljastaneet, että ongelma on todellinen.

Onko tästä tietä ulos? Tule mukaan webinaariin 20.05. keskustelemaan asiasta.

Alustajana Jouni Lintu, mahdollisesti muitakin nimiä.

Isäntänä Elias Aarnio Educoss-hankkeesta.

Osallistujilta kerätään osallistuja- ja palkkatiedot hankeraportointia varten kuten aiemminkin.

Ei kommentteja: