keskiviikko 17. helmikuuta 2010

Apulaisoikeuskansleri: Avoimen lähdekoodin tuotetta ei saa syrjiä hankinnassa

Apulaisoikeuskansleri on 11.01. 2010 antanut päätöksen, jossa katsotaan, että avoimen lähdekoodin ohjelmistojen sorsiminen sairaanhoidon asiointikorvauspalveluiden käytössä on ollut ongelmallista, koska "kantelijaa ei oltu kohdeltu suljettuun lähdekoodiin perustuvien ohjelmistojen tarjoajiin nähden tasapuolisesti ja puolueettomasti, ja siten voitiin katsoa Kelan käyttäneen tässä harkintavaltaansa epäasianmukaisesti."

Päätös koskee kahta erillistä kantelua, joista toinen koskee avoimen lähdekoodin ohjelmiston tarjoamista KELA:lle ja toinen työterveyshuolto- ja lääkäripalveluja tarjoava yritys, joka käytti mainittua ohjelmistoa.

Apulaisoikeuskansleri otti asiassa tiukan kannan:

"Apulaisoikeuskanslerin mukaan Kelan perustelu, jonka mukaan kantelijan tarjoamaa ohjelmistoa ei voitu ottaa arvioitavaksi, koska se ei täyttänyt arviointikriteereitä varsinkaan avoimen lähdekoodinsa takia, oli ongelmallinen. Kelan menettelyä oli pidettävä perustuslain 21 §:n 2 momentissa ja hallintolain 1 §:ssä ilmaistun hyvän hallinnon vaatimuksen vastaisena, kun se oli jättänyt ottamatta arvioitavaksi kantelijan ohjelmiston erityisesti sillä perusteella, että ohjelmisto perustui avoimeen lähdekoodiin. Kelan voitiin katsoa jättäneen riittävissä määrin noudattamatta hallintolain 6 §:ssä säännöksen tasolle tuotuja yhdenvertaisuusperiaatetta ja objektiviteettiperiaatetta. Kun Kela oli ilmoituksensa mukaan jättänyt kantelijan ohjelmiston arvioimatta sillä perusteella, että se perustui avoimeen lähdekoodiin, ei kantelijaa ollut kohdeltu suljettuun lähdekoodiin perustuvien ohjelmistojen tarjoajiin nähden tasapuolisesti ja puolueettomasti, ja siten voitiin katsoa Kelan käyttäneen tässä harkintavaltaansa epäasianmukaisesti. Tasapuolinen kohtelu olisi edellyttänyt sitä, että kantelijaa avoimeen lähdekoodiin perustuvan ohjelmiston tarjoajana ei olisi kohdeltu eri tavoin kuin suljettuun lähdekoodiin perustuvan ohjelmiston tarjoajaa. Kelan sairaanhoitokorvausten atk-suorakorvaustilityksiin hyväksyttävien ohjelmistojen arviointi- ja hyväksymismenettelyn tuli olla puolueetonta suhteessa eri lähdekoodeihin perustuvien ohjelmistojen tarjoajiin."

Rajua asiassa on se, että päätöksessä katsotaan Kelan toiminnan rikkovan perustuslaissa ilmaisua hyvän hallinnon vaatimusta rikkomalla hallintolaissa säädettyä tasavertaisuusperiaatetta.

Asia siirrettiin sosiaali- ja terveysministeriölle, jota apulaisoikeuskansleri pyytää 31.3.2010 mennessä ilmoittamaan, katsooko se asiassa olevan aihetta sääntelytoimenpiteisiin.

Mitä tekemistä tällä asialla on avoimen lähdekoodin ja opetuksen kanssa? Se, että alkuvuodesta Uudellamaalla toimiva Laurea-ammattikorkeakoulu teki tarjouspyynnön WWW-julkaisualustasta ja siinä sanottiin "Avoimeen lähdekoodiin (open source) perustuvia ratkaisuja ei hyväksytä,
vaan teknisesti järjestelmän on perustuttava vakiintuneisiin standardiratkaisuihin.
"

Laurean hankintailmoitus löytyy julkisten hankintojen tietokanta HILMA:sta. Yllä siteerattu kohta löytyy tarjouspyynnöstä sivun 8 alaosasta.

Laurean menettely rikkoo jo lähtökohtaisesti hankintalakia. Lisäksi ihmetyttää eikö Laureassa tiedetä sitä, että nimen omaan ne Open Source-ratkaisut ovat niitä standardeja noudattavia ratkaisuja. Hirtehisesti voimme tehdä semanttisen lehmänkäännöksen sanomalla, että Laurea näyttää haluavan standardeja noudattamattoman "vakiintuneen 'standardi'ratkaisun".

Näin räikeästi syrjivä ehto on kuitenkin hankaluuksien kerjäämistä.

4 kommenttia:

Timo Pyhälahti kirjoitti...

Nyt kyllä kiinnostaisi millä ihmeellä Laurea yritti perustella tällaista tilaajan omaakin etua potentiaalisesti haittaavaa rajaustaan? Apulaisoikeuskanslerin päätöksestä olen itsekin sinänsä tyytyväinen.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Laurealla ei kyllä ymmärretä yhtään mitään näemmä. Siitä avoimesta koodistahan se on helppo varmistaa että se varmasti on standardeja noudattava, kun taas suljetusta ei tiedä mitään.

Sama kuin ostaisi autoa, jonka konepelti on hitsattu kiinni.

Mikko Ohtamaa kirjoitti...

Mikähän Laureaan on mennyt, kun viime vuonna kilpailuttivat julkiset WWW-sivut ja silloin tarjouksessa suosittiin nimenomaan avoimeen lähdekoodin perustuvaa ratkaisua (tarjouksessa taidettiin mainita erityisesti Drupal).

Anonyymi kirjoitti...

Mutta mitä tästä on ollut seurauksena? Onko asia korjattu?